Oferta klubiku

W 2017 roku Klub dziecięcy Bajkowa Przystań otrzymał dofinansowanie do 46 miejsc w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Maluch+”, dzięki czemu czesne zostało obniżone o 140 zł miesięcznie, przez co wynosi tylko: 660 zł za miesiąc!
Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach czesnego:

  • grupowe zajęcia logopedyczne
  • język angielski
  • gimnastyka
  • kino
  • masażyki
  • zajęcia z elementami bajkoterapii
  • zajęcia z elementami plastykoterapii
  • warsztaty kulinarne

Organ nadzorujący: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
sekr. WZD tel. 071/777-86-99; fax: 071/777-79-94; mejl: wzd@um.wroc.pl