Czesne w Bajkowej Przystani

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
ogłasza nabór dzieci do Klubu dziecięcego „Bajkowa Przystań”,
który zostanie uruchomiony od 9 maja 2016r.
przy ul. Krakowskiej 56-62 we Wrocławiu (siedziba Uczelni).

W 2016 roku Klub dziecięcy Bajkowa Przystań otrzymał dofinansowanie do 16 miejsc w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Maluch na uczelni”, dzięki czemu czesne zostało obniżone o 400 zł miesięcznie, przez co wynosi tylko:

400 zł za miesiąc

W ramach czesnego zapewniamy:

   • wykwalifikowaną, ciepłą i sympatyczna kadrę
   • opiekę nad dzieckiem do 5 godzin dziennie, maksymalnie 5 razy w tygodniu
   • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku
   • zajęcia tematyczne
   • pomoce dydaktyczne, plastyczne, techniczne
   • zdrowe i smaczne posiłki
   • dobrze wyposażone sale

Z oferty klubu mogą korzystać dzieci (w wieku od 12 miesięcy do 3 lat) studentów, słuchaczy, absolwentów i pracowników WSZ „Edukacja” oraz osób zatrudnionych przez uczelnię. W przypadku niewykorzystania miejsc przez dzieci ww. osób dofinansowaniu podlega także opieka nad dzieckiem innej osoby.

Zapisy odbywają się od 7 marca 2016 r.

Osoby zainteresowane pobytem dziecka w Klubie „Bajkowa przystań” mogą uzyskać szczegółowe informacje od pn. – pt. w godz. 06.30-17.30 pod numerem tel. 690 009 699 oraz pod adresem e-mail: dyrektor@bajkowaprzystan.pl