UWAGA: Ta strona może zawierać nieaktualne informacje. Sprawdź naszą aktualną ofertę korzystając ze strony głównej. Do zobaczenia w Bajkowej Przystani!

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt.  „AKADEMIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – dobry start w Bajkowej Przystani!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do  składania ofert na usługę dostarczania posiłków dla dzieci w formie cateringu.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe – catering
  2. Formularz ofertowy – catering
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
  4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  5. Wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia
  6. Wzór umowy

 

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego