FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

Rekrutacja w ramach projektu unijnego

Zapraszamy do udziału w projekcie pt.  „AKADEMIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – dobry start w Bajkowej Przystani!”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu do przedszkola językowego zostanie przyjętych 30 dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci będą nieodpłatnie korzystać z 5 – godzinnego programu nauczania, dodatkowych zajęć takich jak konsultacje logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, konsultacje i porady z psychologiem i pedagogiem.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w terminie do końca stycznia 2017r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Informacji na temat rekrutacji udziela Dyrektor Przedszkola tel. 71 37 72 199, e-mail: dyrektor@bajkowaprzystan.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl