mgr Aneta Wyszyńska

Nauczycielka wychowania przedszkolnego w grupie „Skrzaty”

Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej o specjalności edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Wiedzę i zainteresowania rozszerzyła kończąc terapię pedagogiczną na Uniwersytecie Wrocławskim.
Swoją przygodę pracy z dziećmi rozpoczęła już na studiach pracując jako animator czasu wolnego organizując: bale, festyny, zabawy urodzinowe. Dalsze doświadczenie zawodowe zdobywała jako opiekun w grupie żłobkowej w Cieszynie, a następnie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego we Wrocławiu.
Udział w warsztatach metodycznych m.in.: „Formy pracy z grupą metodą Klanzy”, „Koloroterapia w edukacji” inspirują ją do nowych działań. Ukończyła kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji oraz motywuje do poszukiwania twórczych metod pracy.
Prywatnie mama dwójki dzieci lubiąca aktywnie spędzać czas z rodziną.

Jaka jest?
Spontaniczna, otwarta, opiekuńcza, wrażliwa i życzliwa. Kochająca podróże i dobre jedzenie.