mgr Beata Darul

Nauczycielka wychowania przedszkolnego w grupie „Odkrywcy” i terapeuta zajęciowy

Absolwentka studiów licencjackich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu – pedagogika specjalna (specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną). Studia magisterskie ukończyła na Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości na kierunku pedagogika o specjalności: wczesnoszkolna i przedszkolna. Dodatkowo ukończyła Policealne Studium Pracowników Służb Społecznych – terapeuta zajęciowy.
Przez 6 lat pracowała w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, gdzie miała możliwość pracy z dziećmi z następującymi schorzeniami:

  • specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka,
  • specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja rozwojowa)
  • całościowe zaburzenia rozwojowe (np. autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera),
  • zaburzenia zachowania i emocji (zaburzenia hiperkinetyczne np. zaburzenia aktywności i uwagi, zaburzenia funkcjonowania społecznego, tiki),
  • upośledzenie umysłowe i inne

Doświadczenie zawodowe zdobyła w Niepublicznym Przedszkolu „Ziarenko” we Wrocławiu. Od 2016 roku pracuje dodatkowo w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka we Wrocławiu.
Pani Beata jest nauczycielem z pasją i miłością do dzieci. Potrafi je zainteresować i koncentrować uwagę w czasie zajęć. Inspiruje dzieci do twórczej aktywności, która pozwala im uwierzyć we własne możliwości i zachęca do dalszych wyzwań.

Jaka jest?
Jest osobą łatwo nawiązującą kontakty z dziećmi, jest dla nich życzliwa,, cierpliwa, sprawiedliwa, zawsze służy pomocą oraz zabiega o to by zawsze się czuły dobrze i bezpiecznie podczas pobytu w przedszkolu.