Ciocia Agatka

Ciocia Agatka

Jest miłą i odpowiedzialną osobą. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest otwarta i cierpliwa. Dla dzieci stara się być ciocią Agą, która zawsze przytuli i pomoże w trudnych chwilach.Ciocia Agatka
Ukończyła 5-letnie studia na kierunku Filologia polska ze specjalizacją nauczycielską, uzyskując tytuł magistra.
Pracę z dziećmi rozpoczęła w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych w Bournemouth, ucząc języka polskiego w klasach z uczniami dwujęzycznymi.
Ukończyła Kursk nauki języka polskiego jako obcego oraz Kurs współpracy z wychowankiem obcokrajowcem .
Podczas piętnastoletniego pobytu w Wielkiej Brytanii sukcesywnie uczyła się i szlifowała język angielski.

Jaka jest?
Miła, ciepła i empatyczna. Zawsze stara się z taką samą uwagą i zaangażowaniem rozwiązywać wszystkie problemy jako opiekunka jak i mama 9-letniej córeczki.