Ciocia Agnieszka

Ciocia Agnieszka

Ciocia Agnieszka opiekuje się grupą Rybki. Ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Umiejętności wychowawcze czerpie z życia, szkoły i pracy. Od najmłodszych lat opiekowała się rodzeństwem, była pomocą nauczyciela oraz od 6 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel. W pracy stara się dostrzegać w dzieciach pozytywne cechy i je pielęgnować, obserwować ich poczynania i starać się im pomagać w trudnych dla nich sytuacjach. Dąży do tego, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla dziecka wyjątkowy. Bardzo lubi prace plastyczne w których dzieci kształtują swoja wyobraźnię. Lubi także zabawy muzyczno – ruchowe oraz aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

Jaka jest?

Jest miłą i odpowiedzialną osobą. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest otwarta i cierpliwa. Dla dzieci stara się być ciocią Agą, która zawsze przytuli i pomoże w trudnych chwilach.