Ciocia Kasia K.

Ciocia Kasia to pomoc, która udziela wsparcia tam gdzie na daną chwilę jest ono najbardziej potrzebne oraz jest naszym nauczycielem gimnastyki korekcyjnej. Jest to osoba bardzo aktywna i szerząca zdrowy styl życia, przy czym energiczna i uśmiechnięta. Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego w tym nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, trener motoryczności, trener personalny, dietetyk – głównie w tych aspektach będzie rozwijać dzieci. Praca z dziećmi daje jej niesamowitą satysfakcję. Możliwość obserwacji rozwoju i zmian zachodzących u dzieci jest największym darem. Pracując na każdym etapie szkolnictwa wie, że praca z najmłodszymi jest jej powołaniem.