Ciocia Olga

Logopeda kliniczny – w „Bajkowej Przystani” prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia o kierunku Pedagogiki oraz Edukacji Dorosłych, dzięki którym uzyskała podstawy do pracy w charakterze terapeuty. W celu dalszego doskonalenia podjęła studia logopedyczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie w roku 2014 uzyskała tytuł Logopedy Klinicznego.

W 2017 roku ukończyła kolejną specjalizację z zakresu neurologopedii (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Dodatkowo, podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach.

Jej doświadczenie oparte jest na współpracy z rozmaitymi placówkami opiekuńczo-pedagogicznymi.

Celem terapii jest wsparcie pacjenta w dążeniu do wspólnego celu.