mgr Ewa Chimiczewska

Opiekunka dziecięca w grupie „Skrzaty”

Swoją zawodową przygodę z pedagogiką rozpoczęła stosunkowo niedawno, ale bardzo świadomie. Jako rodzic napotkała na swej drodze nie jedną wychowawczą trudność, która zmotywowała ją do pogłębienia swej wiedzy. Dziś więc jest już absolwentką Podyplomowego studium nadającego kwalifikacje do pracy pedagogicznej oraz słuchaczką Podyplomowego studium z zakresu edukacji elementarnej: przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Na swym koncie ma również ukończone kursy i szkolenia doskonalące wiedzę z zakresu rozwoju dziecka. Wśród nich, między innymi, warto wymienić: Terapię i Arteterapię ręki i stopy, Gimnastykę mózgu (kinezjologię edukacyjną st. I i II) uwieńczoną międzynarodowym certyfikatem „Brain Gym” Paula Dennisona oraz Integrację Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz.1 według metody Swietlany Masgutowej. Jest entuzjastką neurodydaktyki, która zakłada, że nasz mózg ponad wszystko ceni sobie przyjemność oraz zabawę i tylko w takich warunkach staje się efektywnym narzędziem do odnoszenia sukcesów. Odkąd pamięta jej życiu prywatnemu, a później zawodowemu towarzyszyło kino. Jest współautorką jednego z pierwszych projektów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu, który realizowała pracując we wrocławskim oddziale Cinema City. Nadal doskonali się w tej dziedzinie, uczestnicząc w wykładach Akademii Kina Światowego organizowanego przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Wkrótce ma nadzieję przygotować autorski program dla najmłodszych łączący film z innymi mediami, którego cel stanowi ukształtowanie w młodym widzu zdolności do refleksyjnego i krytycznego odbioru różnych przekazów medialnych. Obok filmu inną dziedziną jej zainteresowania jest fotografia, którą coraz częściej traktuje jako przestrzeń do odkrywania dziecięcego świata oraz narzędzie do wspólnej komunikacji i zabawy. Jako mama i wychowawca wie, że każde dziecko jest tajemnicą, a jej zgłębianie to niezwykła podróż, w której pedagog, w towarzystwie Rodziców, ma zaszczyt uczestniczyć. To wielki przywilej, stanowiący jednocześnie inspirację do niekończącego się samorozwoju, którego sukces mierzony jest tylko i wyłącznie przez dziecięce uśmiechy. A takie, ma nadzieję wywoływać codziennie u swoich podopiecznych w Bajkowej Przystani.