Grupa „Podróżnicy”

„Podróżnicy” to grupa dzieci mieszana wiekowo. Wychowawcą grupy, osobą odpowiedzialną za realizację programu dydaktycznego oraz nauczycielem komunikującym się z dziećmi w języku polskim jest p. Katarzyna Cieśla. Nauczycielem posługującym się w kontaktach z dziećmi językiem angielskim (lektorem) jest p. Justyna Giza. Nauczycielem wspierającym jest p. Marta Roźniakowska.