Izabela

Ciocia Izabela

Nauczyciel wspomagający w grupie Rybki

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła 5 letnie studia na kierunku: Psychologia, uzyskując dyplom magisterski. W celu dalszego doskonalenia rozpoczęła studia podyplomowe na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, kierunek: Przygotowanie pedagogiczne.
Pracę z dziećmi rozpoczęła od praktyk w Centrum Neuropsychiatrii we Wrocławiu, a następnie podejmując pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, na stanowisku wychowawcy. W pracy tej miała kontakt zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą zmagającą się z różnymi problemami.
Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji. Bardzo lubi obserwować jak każdego dnia nabywają wiele nowych umiejętności i potrafią je wykorzystać w adekwatnych sytuacjach, a także angażować się i wspierać ich rozwój. Bardzo ważne jest dla niej, aby dziecko w przedszkolu czuło się dobrze i swobodnie, a każdy dzień tam spędzony powinien stanowić dla niego przyjemność. Współpraca z dzieckiem jest dla niej cenną lekcją, podczas której wzajemnie mogą się wiele nauczyć.

 

Jaka jest?

 

Jest osobą cierpliwą i empatyczną, a także otwartą na drugiego człowieka. W kontakcie z dziećmi stara się kierować życzliwością i autentycznością.
,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat’’.