Olga poleszak

Ciocia Olga
Neurologopeda – w „Bajkowej Przystani” prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia o kierunku Pedagogiki oraz Edukacji Dorosłych, dzięki którym uzyskała kwalifikacje do pracy w charakterze terapeuty. W celu dalszego doskonalenia podjęła studia logopedyczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie w roku 2014 uzyskała tytuł Logopedy Klinicznego.

W 2017 roku ukończyła kolejną specjalizację z zakresu neurologopedii (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Dodatkowo, ciągle podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywa prowadząc diagnostykę i terapię zaburzeń mowy u dzieci w wielu placówkach oświatowych oraz prowadząc własną działalność logopedyczną. Pracuje m.in. z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, alalią, dyslalią, afazją, czy wadami genetycznymi, ale również z osobami dorosłym, które pragną podwyższyć swoje kompetencje językowe.

Celem terapii prowadzonej przez panią Olgę jest zawsze wsparcie pacjenta w dążeniu do celu.