lic. Katarzyna Boińska

Nauczycielka wychowania przedszkolnego w grupie „Odkrywcy”

Z wykształcenia pedagog. Ukończyła studia o specjalizacji: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie. Nadal pogłębia swoją wiedzę jak i doskonali swoje umiejętności, biorąc udział w kursach i szkoleniach. Planuje podjąć studia związane z logopedią i terapią pedagogiczną.
Zdobywała swoje doświadczenie w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku. Dodatkowo brała udział w zagranicznym programie wymiany kulturowej „Aupair” w Wielkiej Brytanii oraz czynnie pomagała jako wolontariuszka/pomoc nauczyciela w The Haig Day Nursery.
Pedagog z zamiłowania, stawiający dobro dziecka na pierwszym miejscu. Jako wychowawca, stara się przedstawić swoim podopiecznym świat pełen szacunku oraz wzajemnej tolerancji i akceptacji. Nie narzuca, a daje wybór, by dziecko czuło komfort oraz stawało się bardziej samodzielne, a tym samym doświadczało i uczyło się wszystkiego na swój indywidualny sposób. Istotna jest dla niej komunikacja i dobre relacje między dziećmi i ich rodzinami jak i współpracownikami.

Jaka jest?
Jest osobą pozytywnie nastawioną do świata, zatem uśmiech na jej twarzy widoczny jest niemal cały czas. Kreatywna, dlatego dba by jej wychowankowie otrzymywali odpowiednie bodźce oraz brali udział w ciekawie przygotowanych i przeprowadzonych zajęciach. Empatyczna, wierzy, że warto „się zatrzymać i podać pomocną dłoń”, temu kto tego potrzebuje. Ceni sobie każde wskazówki oraz cenne rady, które mogą pomóc zdobyć jej coraz to nowe doświadczenia życiowe. Jest otwarta na odmienności kulturowe jak i nowinki techniczne, które wzbogacają nasze otoczenie.