mgr Monika Adamowicz

Nauczycielka wychowania przedszkolnego w grupie „Odkrywcy”

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim o specjalności pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką. Dodatkowo studia podyplomowe: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych: Logopedia ogólna i kliniczna.
Ciągle się uczy i doskonali, a swoje doświadczenia wykorzystuje w pracy z dziećmi.
Zawód nauczyciela traktuje jak misję, dzięki zaangażowaniu i życzliwości łatwo nawiązuje dobry kontakt z dziećmi. Pracę z dziećmi stara się układać w taki sposób, aby zainteresować podopiecznych tematem zajęć. W swoich działaniach kieruje się zasadami moralnymi i przede wszystkim dobrem dziecka. Kieruje się zasadą, że najważniejszy jest indywidualny rozwój każdego dziecka i wspieranie jego zainteresowań, budzenie ciekawości o otaczającym nas świecie.

Jaka jest?
Jest osobą empatyczną, pogodnie usposobioną, która zawsze pragnie zrozumieć emocje i uczucia, które towarzyszą dzieciom. Nie pogania, jest cierpliwa, stara się aby dziecko do pewnych rzeczy doszło samo w odpowiednim czasie. Wyznacza sobie cele i konsekwentnie je realizuje z pełnym zaangażowaniem. Jest osobą dobrze zorganizowaną, która dostosowuje się do zmieniających się warunków.