Oferta klubiku

W 2018 roku Klub dziecięcy Bajkowa Przystań otrzymał dofinansowanie do 23 miejsc w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Maluch+”, dzięki czemu czesne zostało obniżone. 

Klub „Bajkowa Przystań” przyjmuje dzieci w wieku 1 do 3 lat. Bajkowa Przystań ma na celu organizację czasu dzieciom na jak najwyższym poziomie. Nasi podopieczni spędzając u nas czas są pod opieką ciepłych i odpowiednio wykwalifikowanych opiekunek. Dodatkowo oprócz czynności higieniczno – opiekuńczych prowadzonych jest wiele zajęć tematycznych – edukacyjnych oraz zajęcia dodatkowe. Wierzymy, że wiek w którym są dzieci przychodzące do klubu  to najważniejszy czas w rozwoju dziecka. To wtedy tak silnie kształtujemy młodego człowieka. My staramy się to robić na jak najwyższym poziomie, tak aby z wiedzą, zaufaniem, wysokim poczuciem własnej wartości poszedł dalej w świat, a przy tym czuł się bezpiecznie i dobrze, bez lęku, ale z dziecięcą radością.

Zajęcia dodatkowe* realizowane w ramach czesnego:

 • język angielski

Nasi mali podopieczni uczą się języka angielskiego poprzez zabawę. Grają, tańczą, słuchają historii, śpiewają. Nauka odbywa się zupełnie naturalnie, ponieważ dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny. Dzięki temu istnieje duża szansa na osiągnięcie przez dziecko dwujęzyczności.

 • gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna jest nie tylko rozumianą powszechnie korekcją istniejących wad postawy. Są to także działania profilaktyczne oraz mające na celu kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że dzieci wykazują dużą biologiczną potrzebę ruchu, którą mogą spożytkować na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, przy okazji utrwalając dobre nawyki i korygując powstałe zniekształcenia.

 • rytmika

Zajęcia z rytmiki w znacznym stopniu wpływają na ogólny rozwój psychomotoryczny dzieci. Rozbudzają ich zainteresowania, wrażliwość i kreatywność muzyczną. W Bajkowej Przystani zajęcia z rytmiki to nie tylko śpiewanie piosenek, ale także poznawanie muzyki i instrumentów z różnych stron świata i regionów Polski. To również przybliżanie dzieciom różnych gatunków muzycznych od muzyki klasycznej po muzykę rockową.

 • zajęcia grupowe z logopedą

Grupowa terapia logopedyczna dzieci kierowana jest zarówno do dzieci, które mają problemy logopedyczne (wówczas ich  celem  jest usunięcie problemu) oraz do dzieci mówiących prawidłowo, gdyż wówczas ich zadaniem jest doskonalenie języka, dzięki czemu dzieci mówią coraz poprawniej. Zajęcia logopedyczne w Bajkowej Przystani  prowadzone są w formie zabawy. Zarówno metody pracy, jak i pomoce dydaktyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych maluchów. Nasz logopeda prowadzi również doradztwo logopedyczne dla rodziców i nauczycieli.

 • opieka psychologiczno-pedagogiczna

Psycholog i Pedagog w Bajkowej Przystani otaczają opieką wszystkie uczęszczające do niej dzieci wymagające dodatkowej pomocy oraz wspierają dzieci z problemami jak i te wyjątkowo uzdolnione. Organizują i prowadzą różne formy pomocy indywidualnej zgodnie z bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli i rodziców.

 • zajęcia taneczno-ruchowe

W tańcu łatwiej można wyrazić skrywane uczucia, a ruch zastępuje słowo. Nauczanie tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii.

 • warsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne to zajęcia będące fascynującą podróżą do świata smaków, zapachów i kolorów. Jest to czas na brudzenie rączek, wąchanie świeżych ziół i przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzonku. Zajęcia kończą się konsumowaniem wspólnie przygotowanych potraw, koktajli, jogurtów, sałatek owocowych i warzywnych oraz innych smakołyków.

 • zajęcia z elementami plastykoterapii

To zajęcia, które mające charakter terapii przez sztukę.  Stymulują rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny. Dzieci uczą się różnych rodzajów ekspresji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, rozwijają kreatywność oraz spontaniczności, a także uczą rozpoznawania i osiągania stanu równowagi wewnętrznej.

 • zajęcia z elementami bajkoterapii

Bajkoterapia to metoda pracy z dzieckiem, która poprzez specjalnie dobrane bajki ma na celu obniżenie stresu wywołanego trudnymi wydarzeniami, odprężenie po intensywnym dniu, czy pomoc w zrozumieniu pewnych praw rządzących światem. Ukazuje dzieciom pozytywne wzorce zachowań, uczy empatii, a także rozwija wyobraźnię i wprowadza dzieci w magiczny świat literatury dziecięcej. Poprzez bajkę możemy wejść w świat dziecka, którego myślenie i rozumowanie często jest nam dorosłym odległe.

 • kino

Są to zajęcia, podczas których dzieci oglądają bajki edukacyjne dostosowane do swojego wieku. Każda bajka jest uzupełniona komentarzem opiekuna, tak aby w pełni przybierała formę edukacyjną. Poruszają one różnego rodzaju tematy związane z otaczającym światem, zmieniającymi się porami roku, wydarzeniami i naszą emocjonalnością.

 • terapia ręki

Terapia ręki to różnorodne oddziaływania, które mają na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Ma ona za zadanie również dostarczenie odpowiednich wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Przede wszystkim jednak służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Zajęcia z terapii ręki są prowadzone wśród dzieci u których zaobserwowana jest potrzeba.

*Proponowane zajęcia dodatkowe mogą ulegać modyfikacjom w roku szkolnym w zależności od potrzeb dzieci oraz wprowadzanych zmian dydaktyczno-wychowawczych.

 

WPISOWE jest u nas opłatą jednorazową, bezzwrotną obejmującą wszystkie lata w Klubie Dziecięcym: 600 zł.

CZESNE to comiesięczna należność za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym od poniedziałku do piątku.

Opieka do 10 godzin dziennie, pełne wyżywienie, zajęcia dodatkowe – 1340 zł.

Dla Państwa dzieci mamy do wyboru wyżywienie w wersji: podstawowej, bezmleczno-bezjajecznej, wegetariańskiej. Istnieje także możliwość wykupienia wersji bezglutenowej. Pełne wyżywienie to: śniadanie, zupa, drugie danie oraz podwieczorek.

Istnieje możliwość wcześniejszej REZERWACJI MIEJSCA w Klubie Dziecięcym maksymalnie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Opłata czesnego za miesiące rezerwacyjne jest pomniejszona o 30%.

ZNIŻKI: W przypadku zapisania kolejnego dziecka do Klubu lub Przedszkola „Bajkowa Przystań” przysługuje zniżka na niższe czesne w wysokości 20% i niższe wpisowe w wysokości 50%. Promocja obowiązuje w trakcie uczęszczania do Klubu/Przedszkola przynajmniej dwojga rodzeństwa.

 

Organ nadzorujący: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
sekr. WZD tel. 071/777-86-99; fax: 071/777-79-94; mejl: wzd@um.wroc.pl