Klub dziecięcy Bajkowa Przystań – opłaty

Czesne w naszym Klubie Bajkowa Przystań wynosi 400 zł/mc za 5 godzin opieki od poniedziałku do piątku.

W 2016 roku Klub dziecięcy Bajkowa Przystań otrzymał dofinansowanie do 16 miejsc w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Maluch na uczelni”, dzięki czemu czesne zostało obniżone o 400 zł miesięcznie, przez co wynosi tylko: 400 zł za miesiąc.

Z dofinansowania mogą korzystać dzieci (w wieku od 12 miesięcy do 3 lat) studentów, słuchaczy, absolwentów i pracowników WSZ „Edukacja” oraz osób zatrudnionych przez uczelnię. W przypadku niewykorzystania miejsc przez dzieci ww. osób dofinansowaniu podlega także opieka nad dzieckiem innej osoby.

Pakiety dodatkowe

250zł/mc za 50 godzin do wykorzystania przez miesiąc

400zł/mc za 100 godzin do wykorzystania przez miesiąc

Pakiet weekendowy* –10 zł/godzinę –czynne od godz. 8.30 do 16.30

* po uprzednim zgłoszeniu/uzgodnieniu z personelem

Wpisowe 300,00 złotych jest opłatą jednorazową dokonywaną przy zapisywaniu dziecka, gwarantuje miejsce w Naszej placówce oraz zawiera ubezpieczenie NNW.