FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 „AKADEMIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – dobry start w Bajkowej Przystani!

 

30 miejsc z dofinansowaniem w przedszkolu językowym.
W ramach projektu przyjmowane były dzieci w wieku 3 do 6 lat*.

*W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym mogło zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami również dzieci powyżej 6 roku życia. Przedszkole zapewniało równy dostęp dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Czesne w ramach projektu: 0 zł.

Dzieci nieodpłatnie korzystały z 5 – godzinnego programu nauczania, lekcji języka angielskiego, rytmiki oraz dodatkowych zajęć takich jak konsultacje logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, konsultacje i porady z psychologiem i pedagogiem.

Wpisowe: 0 zł

*plus koszt wyżywienia 14 zł/dzień. Dokładny koszt  został podany po wyborze firmy cateringowej.

Przedszkole dostosowane jest do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Zajęcia dodatkowe realizowane w Przedszkolu w ramach projektu „AKADEMIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – dobry start w Bajkowej Przystani!”

Zachęcamy do zapoznania się z zajęciami, które były realizowane w naszej placówce w grupach przedszkolnych „Odkrywcy” i „Podróżnicy” dzięki dofinansowaniu.

Zajęcia dodatkowe dla grup przedszkolnych organizowane w ramach projektu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl