UWAGA: Ta strona może zawierać nieaktualne informacje. Sprawdź naszą aktualną ofertę korzystając ze strony głównej. Do zobaczenia w Bajkowej Przystani!

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

REKRUTACJA 

Rekrutacja do przedszkola w ramach projektu zaczynała się 1 grudnia 2016 i trwała do końca stycznia 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywała się na podstawie złożonej „Karty zgłoszenia dziecka” u Dyrektora przedszkola. Kartę zgłoszenia można było pobrać w siedzibie przedszkola oraz poniżej.

W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczyła możliwą do rekrutowania liczbę uczestników pierwszeństwo miały dzieci:

  • dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie wydane przez Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • rodzeństwo dzieci już uczęszczających do „Bajkowej Przystani”,
  • z rodzin, w których co najmniej jedno z rodziców nie pracuje,
  • wychowywanych przez samotnych rodziców,
  • z rodzin tzw. wielodzietnych.

Została utworzona lista rezerwowa rodziców, którzy złożyli karty zgłoszeniowe dziecka po wyczerpaniu miejsc – byli dopisywani na listę rezerwową wg kolejności zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji dzieci zaproszonych do projektu i lista rezerwowa została podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu „Bajkowa Przystań” do 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl