Karta przedszkolaka

*
*
*
*
*
Proszę wybrać te stwierdzenia, które odnosza się do Państwa dziecka
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Dla każdej wymienionej osoby proszę wpisać Imię i Nazwisko, numer dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa, okres ważności upoważnienia.
*
*
Prosze zaznaczyć te stwierdzenia, które najbardziej charakteryzują Państwa dziecko.
Prosimy o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za ważne.
Jakie są Państwa oczekiwania w stosunku do przedszkola?
*
*
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych). Dane mogą być udostępniane wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.