mgr Sylwia Kumejko

W „Bajkowej Przystani” prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Obecnie zdobywa kwalifikacje w zawodzie Logopedy. W życiu kieruje się zasadą „Nauczanie to powołanie”. Jako studentka angażowała się w różne przedsięwzięcia organizowane dla dzieci. Ukończyła staż studencki w Katedrze Gier i Zabaw Ruchowych, który zaszczepił w niej zainteresowanie do tworzenie gier terenowych i planszowych. W swoim dorobku ma ich już kilka (jest współautorką gry terenowej
„Przedsiębiorczy Krasnal”, która otrzymała nominację do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości). Pracowała w przedszkolu jako wychowawca oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej. Aktualnie pracuje w szkole podstawowej – naucza w klasie drugiej. W swojej pracy stara się przekazać nie tylko wiedzę, ale i sposób na szczęśliwe dzieciństwo.

Jaka jest?

Jest osobą kreatywną i ową kreatywnością stara się zarazić dzieci. Bardzo szybko nawiązuje pozytywne relacje z swoimi podopiecznymi, ma dużo cierpliwości i wyrozumiałości. Praca z dziećmi wymaga ogromnego wkładu pracy w samego siebie, co też udaje jej się robić i zdobywać coraz to nowe doświadczenia zawodowe po to by rozwijać swoje powołanie do nauczania. Bycie nauczycielem to dla niej misja, w której wdzięczność dzieci nie ma swojej ceny.
Uwielbia wszelkie zajęcia sportowe od jazdy na rolkach, rowerowe wycieczki, piłkę ręczną, po gimnastykę. W wolnych chwilach tworzy rękodzieła (szyje maskotki, kocyki itp.) oraz rysunki.