KALENDARZ WYDARZEŃ

W „Bajkowej Przystani” świętujemy wspólnie chwile…
Zapraszamy do zapoznania się z naszym Kalendarzem wydarzeń.

Kalendarz wydarzeń

WYKAZ WOLNYCH DNI

Czasami także odpoczywamy…
Ty także „ODPOCZNIJ. Pole, które odpoczęło, daje obfite plony…”
Zapraszamy do zapoznania się z naszym Wykazem dni wolnych.

Wykaz dni wolnych w 2018 roku