FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolorW związku z realizacją projektu pt.  „AKADEMIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – dobry start w Bajkowej Przystani!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę dostarczania posiłków dla dzieci w formie cateringu.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie o braku powiązan osobowych lub kapitałowych
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  5. Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia


Wróć do aktualności