Dokumenty

Poniżej znajdują się dokumenty obowiązujące w Klubie i Przedszkolu „Bajkowa Przystań”.
Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Statuty i Regulaminy

 

Procedury