Bajkowa Przystań

Logo Bajkowa Przystań

To jest dla nas ważne!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki rodziców, którzy szukają dla swoich pociech bliskościowej placówki znajdującej się w nowoczesnym budynku wśród zielonych terenów. 

Zabawa, a zajęcia

W naszej placówce ważny jest czas na zabawę. Robimy prace plastyczne i eksperymenty naukowe, ale tych zadań jest mniej niż okazji do swobodnego zawierania przyjaźni, kreatywnego tworzenia, rozwijania wyobraźni i rozładowania energii.

Kontakt z naturą

Wychodzimy na dwór w każdą pogodę (sprawdzamy czystość powietrza). Prosimy o przynoszenie ubrań dostosowanych do pogody np. kaloszy, spodni przeciwdeszczowych, czapek i chust na głowę.

Brak przymusu
i nagród

Chcemy pokazywać dzieciom, jak ciekawa jest nauka, sztuka i przyroda. Dlatego dbamy, żeby zajęcia były ciekawe. Akceptujemy, że dziecko może nie wziąć udziału w którychś zajęciach – nie zmuszamy do tego i nie dajemy pieczątek/naklejek.

Zabawa, a zajęcia

W naszej placówce ważny jest czas na zabawę. Robimy prace plastyczne i eksperymenty naukowe, ale tych zadań jest mniej niż okazji do swobodnego zawierania przyjaźni, kreatywnego tworzenia, rozwijania wyobraźni i rozładowania energii.

Kontakt z naturą

Wychodzimy na dwór w każdą pogodę (sprawdzamy czystość powietrza). Prosimy o przynoszenie ubrań dostosowanych do pogody np. kaloszy, spodni przeciwdeszczowych, czapek i chust na głowę.

Brak przymusu
i nagród

Chcemy pokazywać dzieciom, jak ciekawa jest nauka, sztuka i przyroda. Dlatego dbamy, żeby zajęcia były ciekawe. Akceptujemy, że dziecko może nie wziąć udziału w którychś zajęciach – nie zmuszamy do tego i nie dajemy pieczątek/naklejek.

Kadra i szkolenia

Korzystamy ze szkoleń, wsparcia logopedy i psychologa. Pracujemy w duchu Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia bez Przemocy. Staramy się zapewnić stałość i dostępność opiekunów, a także podążać za potrzebami i rozwojem dzieci.

Kadra i szkolenia

Korzystamy ze szkoleń, wsparcia logopedy i psychologa. Pracujemy w duchu Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia bez Przemocy. Staramy się zapewnić stałość i dostępność opiekunów, a także podążać za potrzebami i rozwojem dzieci.

Brak kar

Słuchamy tego, co mówią i czego potrzebują dzieci. Gdy czegoś nie potrafią, pomagamy im się tego nauczyć zamiast karać i strofować. Wymaga to czasu, a wspiera nas w tym cierpliwość. Używamy i uczymy języka osobistego, nazywania i wyrażania emocji oraz potrzeb, komunikowania swoich granic.

Adaptacja

Zależy nam, żeby dzieci czuły się bezpiecznie. Prowadzimy stopniową adaptację, najpierw w obecności rodziców, której tempo dostosowujemy do potrzeb. Aby móc skupić się na dziecku i ułatwić nam start, adaptujemy dzieci w odstępie czasowym. To ważne, żeby zaplanować nieco więcej czasu na adaptację.

Rodzice

Wiemy, że rodzice to najlepsi eksperci w sprawie swoich dzieci. Z chęcią wysłuchamy Państwa doświadczeń. Staramy się zadbać o bycie w kontakcie: wysyłamy zdjęcia, opowiadamy o dzieciach i ich dniu, a także chcielibyśmy wiedzieć co i nich słychać, gdy są w domu. Jesteśmy otwarci na pytania i uwagi.

Błędy i niewiedza

Postrzegamy edukację jako proces, a nie efekt. Dajemy sobie i dzieciom prawo do błędów i niewiedzy. Uczymy się nawzajem od siebie, a także od rodziców i dzieci. Traktujemy różnorodność jako zasób. Głęboko wierzymy, że rodzice, dzieci i opiekunowie robią najlepiej, jak potrafią w danej chwili.

Brak kar

Słuchamy tego, co mówią i czego potrzebują dzieci. Gdy czegoś nie potrafią, pomagamy im się tego nauczyć zamiast karać i strofować. Wymaga to czasu, a wspiera nas w tym cierpliwość. Używamy i uczymy języka osobistego, nazywania i wyrażania emocji oraz potrzeb, komunikowania swoich granic.

Adaptacja

Zależy nam, żeby dzieci czuły się bezpiecznie. Prowadzimy stopniową adaptację, najpierw w obecności rodziców, której tempo dostosowujemy do potrzeb. Aby móc skupić się na dziecku i ułatwić nam start, adaptujemy dzieci w odstępie czasowym. To ważne, żeby zaplanować nieco więcej czasu na adaptację.

Rodzice

Wiemy, że rodzice to najlepsi eksperci w sprawie swoich dzieci. Z chęcią wysłuchamy Państwa doświadczeń. Staramy się zadbać o bycie w kontakcie: wysyłamy zdjęcia, opowiadamy o dzieciach i ich dniu, a także chcielibyśmy wiedzieć co i nich słychać, gdy są w domu. Jesteśmy otwarci na pytania i uwagi.

Błędy i niewiedza

Postrzegamy edukację jako proces, a nie efekt. Dajemy sobie i dzieciom prawo do błędów i niewiedzy. Uczymy się nawzajem od siebie, a także od rodziców i dzieci. Traktujemy różnorodność jako zasób. Głęboko wierzymy, że rodzice, dzieci i opiekunowie robią najlepiej, jak potrafią w danej chwili.