UWAGA: Ta strona może zawierać nieaktualne informacje. Sprawdź naszą aktualną ofertę korzystając ze strony głównej. Do zobaczenia w Bajkowej Przystani!

W ramach czesnego w przedszkolu oferujemy:

Realizację podstawy programowej

Nasze zajęcia w pełni realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Opiekę psychologiczno-pedagogiczną

Członkowie tego zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustala wnioski dotyczące dalszej pracy
z dzieckiem w porozumieniu z Rodzicami.

Opiekę logopedyczną

W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zabawach usprawniających aparat artykulacyjny
i wspomagających prawidłowy rozwój mowy, prowadzonych przez wykwalifikowanego logopedę. Podczas zajęć dzieci będą podlegały obserwacji z której wnioski będą przekazywane Rodzicom podczas indywidualnych spotkań – konsultacji.

Zajęcia muzykalno-taneczne (rytmika)

Są to zajęcia rytmiczne pełne tańca, śpiewu i zabaw ruchowych przy muzyce. Zajęcia te zaspokajają dzieciom wrodzoną potrzebę ruchu, dają możliwość działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych, wyrabiają wrażliwość artystyczną oraz rozwijają aparat mięśniowo – ruchowy. Zajęcia muzykalno – taneczne prowadzą do twórczych rozwiązań wyrażonych ruchem.

Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne mają na celu rozwijać wyobraźnię, uczą, bawią oraz terapeutyzują. Wykorzystujemy metody z arteterapii oraz metody wspierające rozwój przez wspomaganie integracji sensorycznej. Podczas zajęć plastycznych dzieci mają możliwość zapoznania się z różnego rodzaju technikami oraz materiałami. W pracy z dzieckiem kładziemy nacisk na jego samodzielność i kreatywność. Nie narzucamy naszych koncepcji, otwieramy się na to co nowe oraz doceniamy „inność”.

Zajęcia kulinarne

Jest to czas na brudzenie rączek, wąchanie świeżych ziół i przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzonku. Zajęcia kończą się konsumowaniem wspólnie przygotowanych potraw i smakołyków.

Zajęcia z elementami bajkoterapii

Bajkoterapia, czyli terapia przez bajki. Jest to doskonała metoda relaksacyjna po dniu pełnym wrażeń. Dzięki bajkom dziecko rozwija umiejętności emocjonalne, poznaje różne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji, rozładowuje napięcia, a także wzbogaca wiedzę o sobie i świecie.

Zajęcia relaksacyjne

Są to zajęcia wyciszające podczas, których wprowadzane są ćwiczenia (techniki) relaksacyjne. Dzieci słuchają bajek relaksacyjnych, muzyki, wykonywane są masażyki, a to wszystko ma na celu wyciszenie i regenerację organizmu poprzez wywołanie u dzieci stanu relaksu.

Spotkania ze sztuką

W naszym przedszkolu organizujemy ciekawe wycieczki tematyczne np. do teatru, kina, pracowni artystycznych (ceramika, atelier malarskie, pracownia tkacka, pracownie Akademii Sztuk Pięknych). Zapraszamy także ciekawych gości, którzy opowiadają o swojej pracy lub zainteresowaniach.

Spotkania z naturą

Uczymy dzieci obcowania z przyrodą. Oferujemy dzieciom zajęcia Małego Ogrodnika – uczymy sadzenia i pielęgnacji roślin w przedszkolnym ogródku. Organizujemy wycieczki
do ZOO, Ogrodu Botanicznego i w plener (las, park, gospodarstwo agroturystyczne, stadnina koni). Proponujemy również zajęcia z udziałem specjalnie przeszkolonego psa
oraz jego opiekuna, mające na celu rozwijanie u dzieci empatii oraz odpowiedzialności. Zajęcia te pomagają dzieciom  przełamać lęk przed psem, pogłębiają kontakt z nim poprzez głaskanie go i przytulanie się. Dzieci kształtują orientację w schemacie własnego ciała oraz poznają budowę ciała zwierzęcia. Wyzwalają spontaniczną aktywność dziecka wobec psa, jednocześnie uczą zasad bezpiecznego postępowania z nim.

Organizujemy imprezy przedszkolne

Teatrzyki, przedstawienia teatralne, bale, wycieczki, konkursy, festyny rodzinne, imprezy tematyczne (np. Dzień Babci i Dziadka, Mikołaj itp.)

Zajęcia dodatkowe

Dla rodziców, którzy chcą rozwinąć umiejętności dziecka w zwiększonym zakresie, poza obowiązującą ofertą zajęć, możemy zaproponować zajęcia dodatkowe (w zależności od zainteresowania i potrzeb). Są to między innymi:

  • basen,
  • język niemiecki,
  • język francuski,
  • język rosyjski,
  • roboklocki
  • karate,
  • taniec,
  • balet,
  • szachy,
  • tenis ziemny

oraz inne, organizowane na życzenie Rodziców.